Jak potvrdit pozvánku do třídy žáků či studentů

Pokud vás pan učitel či paní učitelka požádá o potvrzení pozvánky do třídy na vzdělávacím portálu EduKavka.cz, je potřeba udělat následující kroky.

Krok 1. - Přihlášení na EduKavku

Nejprve je nutné se přihlásit na této stránce: https://vyuka.edukavka.cz/login/

Po přihlášení přejděte na úvodní stránku výuky EduKavky. V pravém horním rohu stránky naleznete oranžové oznámení "Máte nové pozvánky", které informuje o počtu vašich nových pozvánek.

Nápověda - Potvrzení pozvánky do třídy - 1. krok

Krok 2. - Potvrzení pozvánky do žákovské (studentské) třídy

Kliknutím na oznámení zobrazené na úvodní (domovské) stránce výuky budete přesměrování do sekce "Můj účet - Pozvánky". Zde již uvidíte konkrétní pozvánku, kterou stačí přijmout a stanete se tak studentem (žákem) v dané třídě.

Nápověda - Potvrzení pozvánky do třídy - 2. krok

Po přijetí pozvánky do třídy vám (studentům a žákům) bude moci vyučující zadávat učivo k nastudování.

Kam dál?