Jak vypracovat úkoly zadané učitelem

Tato nápověda popisuje podrobný návod, jak vypracovat úkol zadaný vaším učitelem.

Krok 1. – Kde najdete kurz zadaný od učitele?

Kurz, který vám učitel zadal k vypracování, naleznete na Nástěnce. Nejprve se tedy musíte přihlásit, poté na zelené Výuce klikněte na Nástěnku. Zde naleznete celkem 3 bloky – Moje kurzy, Nedávno navštívené kurzy a Přehled kurzů.

V Přehledu kurzů a v bloku Moje kurzy najdete všechny kurzy, které vám byly zadané. Do daného kurzu se pak dostanete kliknutím na jeho název.

Na obrázku níže např. lze vidět, že žákovi byly zadané celkem 2 kurzy:

  • Odčítání celých čísel – žák tento kurz ještě nezačal vypracovávat, jelikož v Přehledu kurzů je dokončeno 0 %.
  • Celek a jeho část – žák začal vypracovávat tento kurz a má již 60 % hotovo. Do tohoto kurzu se může kdykoli vrátit a pokračovat ve vypracovávání.
Výukové kurzy a procvičovací či ověřovací testy na nástěnce EduKavky

Krok 2. – Vypracování zadaného úkolu (absolvování kurzu či testu)

Kliknutím na název kurzu se vám zobrazí jeho obsah. Zde si můžete přečíst základní popis kurzu a dozvědět se tak o tom, co vás čeká.

Ve výukovém kurzu můžete najít 3 typy výukového materiálu:

  • Výuková videa – spustíte kliknutím na název videa nebo na ikonku
  • Studijní materiály – stáhnete kliknutím na název materiálu nebo na ikonku, poté jej musíte otevřít ve svém počítači (nejspíše se bude nacházet ve Stažených souborech nebo na Ploše)
  • Ověřovací testy – začnete vyplňovat kliknutím na název testu nebo na ikonku (více k vypracování testu naleznete níže v kroku č. 3).

Nezapomeňte se řídit pokyny svého učitele, který vám může zadat pouze část některého kurzu – např. shlédnout video a vypracovat první dva testy.

Detail kurzu s výkovým videem, studijními materiály a ověřovacím testem

Pokud se chcete vrátit zpět do obsahu kurzu, stačí k tomu použít tlačítko Zpět ve vašem prohlížeči nebo kliknout na Výuková část v navigační liště.

Navigační prvky stránky výuky na EduKavce

Krok 3. – Vypracování ověřovacích testů zadaných učitelem

Pro spuštění testu klikněte na červenou ikonku nebo na jeho název „Test 1“. Poté klikněte na „Pokusit se o zvládnutí testu“.

Spuštění (absolvování) kurzu a vypracování ověřovacího testu

Pokud máte test hotový, na konci testu klikněte na „Konec testu“. Pokud chcete test přerušit a vrátit se k němu později, přečtěte si následující krok č. 4 níže.

Dokončení vypracování ověřovacího testu

Na další stránce pak uvidíte souhrn pokusů, kde si můžete zkontrolovat, zda jste vypracovali všechny úlohy. Pokud se chcete k pokusu vrátit a doplnit ještě zapomenutou odpověď, klikněte na tlačítko „Návrat k pokusu“. Pokud je vše v pořádku a chcete test ukončit, klikněte na tlačítko „Odeslat vše a ukončit pokus“.

Souhrn pokusů o vypracování ověřovacího či procvičovacího testu

Po odeslání pokusu se vám zobrazí výsledky testu včetně detailních informací. Můžete si tak projít celý test a zjistit, kde jste chybovali. U některých špatných odpovědí se vám ukáží správné výpočty nebo odůvodnění, proč byla vaše odpověď chybná.

K výsledkům vašich pokusů má okamžitě přístup i váš učitel, který uvidí stejnou tabulku. Výsledky mu tak již nemusíte nijak zasílat.

Výsledky vypracovaného ověřovacího testu

Pokud chcete prohlídku ukončit, v horním levém bloku klikněte na „Dokončit prohlídku“. Poté se vám zobrazí souhrn všech vašich pokusů. Můžete zde začít nový pokus stejného testu nebo můžete přejit na další test. Pokud se chcete vrátit zpět do obsahu kurzu, stačí kliknout v horní navigační liště na „Výuková část“.

Jak se vrátit zpět do kurzu

Krok 4. – Přerušení práce na testu (jak se vrátit k testu později)

V případě, že jste začali vypracovávat test, který ale nyní potřebujete ukončit a chcete se k němu vrátit později, tak na konci testu klikněte na tlačítko „Konec testu“.

Přerušení práce na ověřovacích testech

Na stránce se souhrnem pokusu pak uvidíte, které úlohy se vám uložily a které jste naopak nezodpověděli. Nyní se buď můžete vrátit do obsahu kurzu kliknutím na „Výuková část“ v horní navigační liště nebo můžete jít zpět na Nástěnku nebo můžete zavřít prohlížeč. Pokud se chcete k pokusu vrátit ihned, stačí kliknout na „Návrat k pokusu“ a dostanete se opět zpátky do testu.

V žádném případě neklikejte na tlačítko „Odeslat vše a ukončit pokus“, které by váš pokus odeslalo k vyhodnocení a nebylo by možné se k pokusu již vrátit!

Kontrola vypracovaných úloh ověřovacích či procvičovacích testů

Pokud se chcete po nějakém čase k testu vrátit, stačí postupovat dle výše uvedených kroků č. 1. a č. 2. Jakmile se dostanete zpět do kurzu a spustíte nedokončený test, zobrazí se vám tabulka se souhrnem předchozích pokusů. U nedokončeného pokusu uvidíte stav „Probíhá“. Nyní stačí už jen kliknout na „Pokračovat v posledním pokusu“. Vaše dříve zodpovězené úlohy budou již vyplněné a vy tak můžete dokončit svůj pokus.

Pokračování ve vypracování přerušeného testu

Pevně věříme, že se Vám práce ve vzdělávacím systému EduKavka.cz bude líbit. V případě, že objevíte jakoukoli chybu nebo podnět ke zlepšení, dejte nám prosím vědět pomocí kontaktních informací na EduKavku. Děkujeme.


Kam dál?