Registrace uživatele na Edukavce

Informace, které Vám pomohou při vytvoření uživatelských účtů na Edukavce.

Krok 1. - Registrační formulář nového uživatele

Pro registraci nového uživatele (žáka, studenta, učitele či zástupce školy) přejděte na https://vyuka.edukavka.cz/login/signup.php?

Při registraci je nutné vyplnit tyto údaje:

  • Uživatelské jméno (např. "jan.novak")
  • Heslo, které musí obsahovat minimálně 6 znaků, 1 číslici a 1 malé písmeno.
  • Emailovou adresu (pro ověření a komunikaci ohledně Vašeho uživatelského účtu)
  • Jméno a příjmení (celé jméno uživatele, např. "Jan Novák")
Vyplněný registrační formulář potvrďte a pokračujte jednoduchým ověření v druhém kroku.

Krok 2. - Potvrzení registrace emailem

Po vyplnění registračního formuláře obdržíte email, kterým svou registraci na EduKavce potvrdíte . Poté se již můžete přihlásit pod svým loginem/emailem na adrese https://vyuka.edukavka.cz/login/

Krok 3. - Dokončení registrace

Po přihlášení přejděte na Můj účet - Osobní údaje a doplňte informace, které jsou potřebné pro plné dokončení registrace.

Pokud máte více dětí a chcete, aby se všechny vzdělávaly přes EduKavku, tak je nutné každému z nich takto vytvořit samostatný účet.

Kam dál?