Tato nápověda popisuje postup, jak lze na EduKavce hromadně zadávat vzdělávací kurzy a testy žákům a studentům k vypracování.

Krok 1. - Stránka požadovaného kurzu

Na EduKavce vyhledejte požadovaný kurz, který chcete zadat žákům či studentům k vypracování. V klasickém zobrazení na počítači nebo notebooku naleznete v pravé části stránky kurzu zelená tlačítka, která vám umožní:

  • zápis do kurzu jako vyučující a zobrazení detailu kurzu před jeho zadáním žákům,
  • hromadné zadání kurzu studentům zvolené třídy k nastudování či vypracování testů,
  • zkontrolovat výsledky kurzu a testů zadaných žákům a studentům.
Stránka kurzu s popisem a náhledy z videí:
Nápověda - Zadání výukového kurzu k vypracování - 1. krok

Krok 2. - Zadání kurzu studentům zvolené třídy

Na stránce kurzu klikněte na zelené tlačítko "Zadat studentům", zobrazí se tzv. vyskakovací okénko (popup dialog). V něm jednoduše vyberte třídu, které chcete kurz zadat a potvrďte výběr opět zeleným tlačítkem "Zadat studentům".

Náhled stránky s tzv. vyskakovacím okénkem pro výběr třídy studentů, kterým bude kurz zadán:
Nápověda - Zadání výukového kurzu k vypracování - 2. krok

Krok 3. - Oznámení o zadání kurzu žákům či studentům

Po potvrzení tlačítkem bude požadovaný kurz zadán všem aktivním žákům či studentům dané třídy. Ti jej uvidí v sekci výuky na své nástěnce. Oznámení o zadání kurzu můžete bez obav zavřít, vše je již dokončeno.

Náhled stránky s potvrzením o správném zadání kurzu studentům zvolené třídy:
Nápověda - Zadání výukového kurzu k vypracování - 3. krok

Krok 4. - Možnosti na stránce kurzu zadaného studentům

Zadání výukového kurzu studentům k vypracování aktivuje další zelené tlačítko "Výsledky studentů", které vám umožní zobrazit souhrnný report o úspěšnosti absolvování kurzu, ale i podrobné reporty o vypracovaných testech.

Stránka kurzu, do kterého jste již přihlášen/a jako vyučující a zadal/a jste daný kurz studentům k vypracování:
Nápověda - Zadání výukového kurzu k vypracování - 4. krok

Krok 5. - Detail zadaného kurzu (video, studijní materiál, test)

Studenti mohou zobrazit a absolvovat samotný kurz až po jeho zadání, které je popsáno výše. Poté se jim uvolní možnost shlédnout video, stáhnout studijní materiály, ale i vypracovat ověřovací testy obsažené v kurzu.

Náhled detailu kurzu, jak ho uvidí žáci, kterým byl zadán k vypracování (stejně tak jej uvidíte i vy):
Nápověda - Zadání výukového kurzu k vypracování - 5. krok

Kam dál?