Jak vytvořit třídu s žáky či studenty

Pokud jste již členem pedagogického sboru, můžete si nyní vytvořit třídu s žáky, kterým poté budete moci zadávat k vypracování vybrané kurzy a testy. K vytvoření třídy a k pozvání žáků je nutné udělat tyto kroky:

 • Nejprve se přihlaste zde: https://vyuka.edukavka.cz/login/
 • Po přihlášení jděte do červené sekce Škola - Mé třídy. K vytvoření třídy klikněte na tlačítko "Vytvořit třídu".
Nápověda - Vytvoření třídy studentů či žáků - 1. krok
 • Pro vytvoření třídy je následně nutné zadat její název a zvolit vyučovaný předmět.
 • Pokud vyučujete např. 2 předměty v jedné třídě, je pak potřeba vytvořit 2 třídy a odlišit je zvoleným předmětem. 
Nápověda - Vytvoření třídy studentů či žáků - 2. krok
 • Po vytvoření třídy se vám tato třída zobrazí v seznamu tříd.
 • Takto si můžete vytvořit tolik tříd, kolik potřebujete.
Nápověda - Vytvoření třídy studentů či žáků - 3. krok
 • Po kliknutí na název třídy se Vám zobrazí detailní informace o třídě.
 • Abyste mohli upravit informace o třídě a také pozvat do třídy své žáky, klikněte na "Upravit třídu".
Nápověda - Vytvoření třídy studentů či žáků - 4. krok
 • Žáky do třídy pozvete přes tlačítko "Nový student".
 • Žáci, které chcete pozvat do třídy, musí být na portálu EduKavka již zaregistrováni.
 • Jakmile žáci provedou tyto 4 kroky, můžete jim zaslat pozvánku do třídy přes tlačítko "Nový student".
 • V pozvánce je potřeba zadat emailovou adresu nebo uživatelské jméno. Pokud ani jednu z těchto informací neznáte, musí vám ji sdělit vaši žáci.
Nápověda - Vytvoření třídy studentů či žáků - 5. krok
 • Takto lze pozvat do třídy všechny žáky.
 • Ihned po úspěšném přidání se žák objeví v seznamu studentů ve třídě.
Nápověda - Vytvoření třídy studentů či žáků - 6. krok
 • Jakmile vaší pozvánku do třídy žák potvrdí, stane se aktivním žákem ve vaší třídě a bude moci vypracovávat úkoly, které žákům dané třídy zadáte.
 • Informace k tomu, jak mají žáci potvrdit pozvánku do třídy, naleznete zde.

Kam dál?